'Inconsistent Risk Profiles within Pan-European Private Banks: Insufficiënt Transparancy for Retail Investors"

Publicatie in Journal of Wealth Management, Winter 2022, p. 91-103 tezamen met Ronald Janssen en Viktor Geerts

'Grote verschillen in risico’s tussen Europese banken voor particuliere belegger' van V. Geerts, R. Janssen, A.J.C.C.M. Loonen, ESB juli 2022

Binnen de Europese Unie (EU) wordt er voor particuliere beleggers gebruik gemaakt van een risicoprofiel, om ervoor te zorgen dat beleggers passende beleggingen aangaan. Maar lopen particulieren ook gelijke risico’s binnen Europa gegeven eenzelfde risicoprofiel?

Download bijbehorend pdf-bestand: Grote-verschillen-in-risicos-tussen-Europese-Banken-Geerts-Janssen-Loonen-juli-2022-ESB.pdf

'Implementation of MiFID II investor protection provisions by private banks within the European Union' met Ronald Janssen (Ortec) in Journal of Financial Regulation and Compliance, 2022

With the introduction of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), financial institutions are faced with many investor protection provisions; this has a major impact on the day-to-day operations of private banks, which provide investment services to predominately retail or non-professional investors. The purpose of this paper is to determine how MiFID provisions regarding investor protection with respect to suitability are complied with in practice by private banks

Download bijbehorend pdf-bestand: Final-published-article.pdf

Whitepaper 'Pan-European Research: How is Investor Protection (MiFID II) implemented?' met Ortec Finance in november 2021

Whitepaper met Ortec Finance over de wijze waarop private banks in Europa Investor Protection (MiFID II) hebben geïmplementeerd.

Download bijbehorend pdf-bestand: MiFID-II-research-white-paper-Nov-2021.pdf

Dutch investment advisors’ perceptions towards the MiFID II directive

Onderzoek onder Nederlandse beleggingsadviseurs naar de effectiviteit van MiFID II. Gepubliceerd in The Journal of Financial Regulation and Compliance, December 2020.

Download bijbehorend pdf-bestand: 10-1108-JFRC-03-2020-0023.pdf

The effectiveness of MiFID II provisions for professional investors; a critical analysis

Artikel in The Journal of Financial Regulation and Compliance (co-auteur Randy Randy Pattisellano), 2019. Onderwerp: MiFID verplichtingen voor professionele beleggers

Download bijbehorend pdf-bestand: 10-1108-JFRC-07-2018-0103.pdf

Consumentenbescherming onder MiFID II

Artikel van M. Staring en A.J.C.C.M. Loonen in boek (deel 13) 'MiFID II, vanuit praktijk en theorie bezien', F.M.A. 't Hart, A.J.C.C.M. Loonen (2018), uitgeverij Paris.

Download bijbehorend pdf-bestand: Hfdst-9-MiFID-II-FJR-deel-13.pdf

Over de effectiviteit en de uitwerking van de zorgplichtnormen in het financieel toezichtsrecht

Artikel in Tijdschrift van A.J.C.C.M. Loonen en R.J. Schotsman, voor Compliance van juni 2017, p. 173-179.

Download bijbehorend pdf-bestand: Over-de-effectiviteit-en-de.pdf

Lage rente vereist bijzondere aandacht voor riskmanagement en compliance

Artikel in Tijdschrift voor Compliance, december 2016 door Tom Loonen en Tom Steenkamp

Download bijbehorend pdf-bestand: Lage-rente-vereist-bijzondere-aandacht-voor-riskmanagement-en-compliance-Loonen-Steenkamp-TvC-2016.pdf

White paper 'Suitability & Appropriateness' okt. 2016

White paper over suitability & appropriateness tests onder MiFID II, geschreven door PwC, Ortec Finance en VU.

Download bijbehorend pdf-bestand: MiFID-II-white-paper-PwC-Ortec-Finance-VU-sept-2016.pdf

Tijdschrift Rechtelijke Macht, 'Leidraden binnen financiële dienstverlening', juni 2016

Artikel tezamen met Prof.dr. R. Schotsman inzake de functie van leidraden in de jurisprudentie.

Download bijbehorend pdf-bestand: Tijdschrift-voor-Rechtelijke-Macht-juni-2016.pdf

'Normeringen aan de beroepsuitoefening van de financieel planner'

Artikel met drs. J. Bult in het Vakblad Financiele Planning van juni 2016.

Download bijbehorend pdf-bestand: Vakblad-Financile-Planning-juni-2016.pdf

'De zorgplicht(en) van de financieel planner: kansen en bedreigingen vanuit juridisch perspectief' in Financiële Planning: inzichten uit wetenschap en praktijk

Artikel van mr. Michiel van Eersel en prof.dr. Tom Loonen over de juridische verplichtingen van de Financieel Planner

Download bijbehorend pdf-bestand: De-zorgplichten-van-de-financieel-planner-Michiel-van-Eersel-Tom-Loonen-2016.pdf

Swearing to be a good banker, Perceptions of the obligatory banker's oath in the Netherlands, Journal of Banking Regulation, Feb 2016

Artikel in peer-reviewed Journal of Banking Regulation met co-auteur Prof.dr. M.R. Rutgers.

Download bijbehorend pdf-bestand: Swearing-to-be-a-good-banker-Perceptions-of-the-obligatory-bankers-oath-in-the-Netherlands-Journal-of-Banking-Regulation-February-2016.pdf

Het 'Ken-Uw-Client'-beginsel bezien

Artikel van F.M.A. 't Hart en A.J.C.C.M. Loonen in boek 'Beleggingsdienstverlening in het MiFID-tijdperk', A.J.C.C.M. Loonen (red.) 2008.

Download bijbehorend pdf-bestand: Hoofdstuk-5-MiFID.pdf

De beleggingsonderneming als juridisch onneembaar fort: een interview met Tom Loonen

Een interview in het Tijdschrift voor Compliance (Wim Lieve) naar aanleiding van oratie oktober 2015.

Download bijbehorend pdf-bestand: De-beleggingsonderneming-als-juridisch-onneembaar-fort-interview-TvC-januari-2016.pdf

Oratie Vrije Universiteit 16 oktober 2015

'De beleggingsonderneming als juridisch onneembaar fort. Over verjuridisering van de beleggingsdienstverlening: een kritische beschouwing. Uitgeverij Paris.

Download bijbehorend pdf-bestand: Oratie-16-oktober-2015-De-beleggingsonderneming-als-juridisch-onneembaar-fort.pdf

Artikel 'Vertrouwen, geloven en beloven', onderzoek bankierseed VBA Journal 2014

Onderzoek naar nut en effect van de bankierseed. VBA Journaal 2014

Download bijbehorend pdf-bestand: Artikel-bankierseed-VBA-Journaal-juni-2014.pdf

Onderzoek naar verdienmodellen gewenst, ESB aug 2014

Artikel in ESB over verdienmodellen binnen de beleggingsdienstverlening

Download bijbehorend pdf-bestand: Beloningsmodellen-moeten-onderzocht-worden-ESB-jaargang-99-4691-14-augustus-2014.pdf

Aanbevelingen meerderjarigenbewind ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk

Artikel in Tijdschrift voor de Rechtelijke Macht, febr 2014

Download bijbehorend pdf-bestand: Trema-Februari-2014-Aanbevelingen-Tom-Loonen-Dennis-Weewer.pdf

Gedragsmatig risicomanagement binnen pensioenfondsen, dec 2013

Artikel in Tijdschrift voor Compliance tezamen met Prof.dr. Ph.A. Stork

Download bijbehorend pdf-bestand: TvCO2013-04-03-Gedragsmatig.pdf

Aanbevelingen beheerhandelingen Rechtelijke Macht, dec 2013

Artikel in Tijdschrift voor Compliance met mr. Dennis Weewer.

Download bijbehorend pdf-bestand: TvCO2013-04-17-Aanbevelingen.pdf

Beleggingsadvies 2.0

Artikel in Tijdschrift voor Financieel Recht, september 2013 over Beleggingsadvisering.

Download bijbehorend pdf-bestand: Artikel-TvFR-Beleggingsadvies-20.pdf

Proefschrift 'Een kwestie van vertrouwen'

Proefschrift UvA 2006 over de zorgplicht bij beleggingsadvisering.

Download bijbehorend pdf-bestand: proefschrift.pdf

'De vrijblijvende verplichting van de leidraden in de financiële sector'

Artikel in boek Capita Civilogie, 2013 (Erasmus Universiteit, Universiteit Utrecht).

Download bijbehorend pdf-bestand: Capita_Civilologie_artikel_Tom_Loonen.pdf

'De rol van illiquide beleggingen', VBA Journaal, zomer 2013

Artikel in het VBA Journaal over de rol van illiquide beleggingen.

Download bijbehorend pdf-bestand: vba_journaal_bw_zomer_2013_opinie_De_rol_van_illiquide.pdf

'De Klant en Beleggingsdienstverlening: de stand van zaken'

Een rapport dat in februari 2012 is opgeleverd over de wijze waarop het klantbelang gediend wordt binnen de beleggingsdienstverlening. Dit in het kader van DSI Research Fellowship UvA

Download bijbehorend pdf-bestand: RAPPORT.pdf

'Jurisprudentie over Risicoprofielen'

Bron: Tijdschrift voor Compliance 1, 2011.

Download bijbehorend pdf-bestand: Jurisprudentie_over_Risicoprofielen_TvCo_2011-1.pdf

'Kabinetsvisie Toekomst Financiële Sector'

Artikel verschenen in in Tijdschrift voor Compliance nr. 5 oktober 2009

Download bijbehorend pdf-bestand: TvC_met_Richard_Bakkers,_Dec_2009.pdf

'Zorgplicht bij Steepeners en perpetuele leningen nader bezien'

Artikel verschenen in Tijdschrift voor Compliance, januari-april 2009

Download bijbehorend pdf-bestand: Artikel_in_TvC_inzake_Steepeners.pdf

'Risicoprofielen onderling weinig consistent'

Artikel verschenen in Economisch Statistische Berichten (ESB) tezamen met Prof.dr. F. van Raaij

Download bijbehorend pdf-bestand: artikel_ESB_2008.pdf

'Kritische noten schema zorgplicht NVB'

Artikel verschenen in Tijdschrift voor Compliance, 2003 door T. Loonen

Download bijbehorend pdf-bestand: Kritische_noten_NVB.pdf

'Van 'noteren' naar 'interpreteren'; het ken-uw-cliënt-beginsel in de Wft en de MiFID'

Artikel verschenen in Tijdschrift voor Compliance, mei/juni 2007 door E.J. Weller en T. Loonen

Download bijbehorend pdf-bestand: Artikel_TvC_mei-juni_2007_Loonen,_Weller.pdf

'Het pensioen van de DGA in balans?'

Artikel verschenen in tijdschrift Pensioen (Kluwer), januari 2008, door J. Borremans en T. Loonen

Download bijbehorend pdf-bestand: borremans-loonen.pdf

'De BEM-clausule: tussen theorie en praktijk'

Artikel verschenen in Tijdschrift voor Compliance 2006, door R. Bakkers en T. Loonen

Download bijbehorend pdf-bestand: artikel-BEM-clausule-in-TvC-2006.pdf

'Beleggen in de Pensioen-BV'

Artikel verschenen in Ey on Finance (Ernst & Young Financial Services), 2004 door T. Loonen

Download bijbehorend pdf-bestand: Arikel_Pensioen_BV_in_Eye_on_Finance[1].pdf

'Beleggen van vermogen in een pensioen-BV'

Artikel verschenen in Tijdschrift voor Effectenrecht 2004, door T. Loonen

Download bijbehorend pdf-bestand: Beleggen_van_vermogen_in_een_pensioen-BV.pdf