Regelmatig heeft de Rechtelijke Macht behoefte aan expertise op een specifiek onderwerp. Er kan dan een expert worden benoemd als Gerechtelijke Deskundige door de betreffende Rechtbank of Gerechtshof. Ook het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) kan behoefte hebben aan een Gerechtelijke Deskundige.

Tom heeft de opleiding Gerechtelijke Deskundige aan de Universiteit Leiden succesvol afgerond. Voor diverse rechtbanken en gerechtshoven is hij als Gerechtelijke Deskundige benoemd. Hij is tevens aangesteld als deskundige in beleggingsfraudezaken voor het Openbaar Ministerie (de ‘Landelijke Deskundigheidsmakelaar’ van de Politieacademie) en opgenomen als deskundige in de Deskundigenindex (DIX) van de Rechtspraak.

In diverse (inter)nationale zaken is hij opgetreden als (gerechtelijke)expert. Dit betreffen zaken op gebied van Wft, Wwft en integriteitsvraagstukken.

Contact: https://financialbridge.nl/contact/