boeken

Tuchtrecht in de financiële sector

F.M.A. ’t Hart en A.J.C.C.M. Loonen (Financieel-Juridische Reeks: Uitgeverij Paris)

Samengestelde bundel over financieel tuchtrecht in Nederland.

inhoud:
Samengestelde bundel over financieel tuchtrecht in Nederland.

Prijs: € 53,50

MiFID II: vanuit theorie en praktijk bezien

F.M.A. ’t Hart, A.J.C.C.M. Loonen
(Financieel-Juridische Reeks: Uitgeverij Paris)

inhoud:
Onder MiFID II worden beleggingsondernemingen geconfronteerd met nieuwe verplichtingen. Deze variëren van rapportageverplichtingen, eisen ten aanzien van product governance en maatregelen om de belangen van consumenten beter te kunnen beschermen.

Dit boek is samengesteld door experts die technisch uiteenzetten wat de verplichtingen behelzen, maar ook ingaan op de implicaties voor de dagelijkse praktijk. Hierdoor is het een waardevol naslagwerk geworden voor compliance officers, toezichthouders, bankjuristen, advocaten en rechterlijke macht.

Prijs: € 39,50

Klantbelang Centraal

F.M.A. ’t Hart, E. Diepen (red.), hoofdstuk 6 ‘Kritische beschouwing op klantbelang centraal’ door A.J.C.C.M. Loonen (Uitgever: NIBE-SVV)

De beleggingsonderneming als juridisch onneembaar fort

gratis via deze website

Een kwestie van vertrouwen

A.J.C.C.M. Loonen (Uitgever: Kerckebosch B.V.)

Proefschrift UvA, 2006

Inhoudsopgave:

UITVERKOCHT

Opties in de praktijk

Tom Loonen (Uitgever: NIBE-SVV)

Inhoudsopgave:

UITVERKOCHT

Zorgplicht in vele gedaanten

William Schonewille en Tom Loonen (Uitgever: NIBE-SVV)

Inhoudsopgave:

UITVERKOCHT

Van Tulpenbol tot Clickfonds

Onno Priester en Tom Loonen (Uitgever: NIBE-SVV)

Inhoudsopgave:

UITVERKOCHT

Compendium Financieel Recht

prof.mr.drs. M. Haentjens prof.dr. W.A.K. Rank prof.mr. R.P. Raas (redactie) (Sdu)
Het boek begint met een hoofdstuk over de grondslagen van het financieel recht en de structuur en kernbegrippen van de Wft. Daarna volgt een hoofdstuk waarin de voornaamste financiële producten en instrumenten worden besproken. In de volgende hoofdstukken komen verschillende financiële ondernemingen aan bod: banken, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en verzekeraars. Vervolgens wordt een hoofdstuk gewijd aan het aanbieden van financiële instrumenten aan het publiek en de (toelating tot de) handel van financiële instrumenten. Het boek sluit af met hoofdstukken over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van marktpartijen en toezichthouders en de taken en bevoegdheden van deze laatsten. De auteurs zijn allen werkzaam op het gebied van het financieel recht. Zij zijn aangesteld in de wetenschap, bij financiële ondernemingen, in de advocatuur, in de rechterlijke macht en bij de toezichthouder.
Inhoudsopgave:
Prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen en dr. ir. E. Rogge Hoofdstuk 2 Beleggingsdiensten, financiële instrumenten en financiële producten

Prijs: € 85,00

10 jaar Compliance

M.J. van Woerden e.a., hoofdstuk 3 ‘La conformite est morte, vive la conformite!’ door A.J.C.C.M. Loonen (Uitgever: NIBE-SVV)

Inhoudsopgave:

Prijs: € 49,50

Financiële Planning: inzichten uit wetenschap en praktijk

Prof.dr. Tom Loonen en mr. Arjen Schepen (FFP)

Compendium ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de Federatie Financiële Planners (FFP). Met hoofdstukken van Jeroen Dijsselbloem (voorwoord), Merel van Vroonhoven (AFM), Leo Stevens (EUR), Henriette Prast (UvT), Arjen Schepen (FFP) en Tom Steenkamp (VU).

Inhoudsopgave:

UITVERKOCHT

De beleggingsonderneming als juridisch onneembaar fort

Prof.dr. A.J.C.C.M. Loonen (Paris uitgeverij)

Oratie ten behoeve van de aanvaarding van leerstoel ‘Effectiviteit van regelgeving bij beleggingsondernemingen’ aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op 16 oktober 2015.

Inhoudsopgave:

Prijs: € gratis via deze website

Capita Civilogie

W.H. van Boom e.a. (red.), ‘De vrijblijvende verplichting van leidraden in de financiele sector: de civielrechtelijke en publiekrechtelijke effecten van toezichthoudersadviezen’ (hfd 32, p.929-954) door A.J.C.C.M. Loonen (Boom Juridische Uitgevers)

Inhoudsopgave:

Prijs: € 83.99

Jaarboek Compliance 2010

C.A. Wielinga e.a., hoofdstuk (p.219 e.v.) ‘Het Ken-Uw-Client’-beginsel eist ingrijpen van de sector. Economisch adviseren moet weer prevaleren boven juridisch correct handelen’, door A.J.C.C.M. Loonen (Uitgever: NCI)

Inhoudsopgave:

Prijs: € 69,00

Beleggingsdienstverlening in het MiFID-tijdperk

Dr. A.J.C.C.M. Loonen (red.) (Uitgever: NIBE-SVV)

Inhoudsopgave:
32 toonaangevende specialisten bieden in 24 prikkelende artikelen geven inzicht in de theorie & de praktijk van de nieuwe wet- en regelgeving (binnen de beleggingsdienstverlening).

Prijs: € 44,95

Gedrag en Privaatrecht

W. van Boom e.a., hoofdstuk 15 ‘Het ‘Ken-Uw-Client’-beginsel binnen de effectendienstverlening. Een juridische versus een economisch-psychologische benadering’ door A.J.C.C.M. Loonen (Uitgever: Boom Juridische Uitgeverij)

Inhoudsopgave:

Prijs: € 79,00

Rente, Rendement & Risico

Tom Loonen (A.W. Bruna Uitgeverij B.V.)

Inhoudsopgave:

UITVERKOCHT

Je praat wel over geld (UITVERKOCHT)

Hans Böhm en Tom Loonen (A.W. Bruna Uitgeverij B.V.)

Inhoudsopgave:

Prijs: 0 €