Tuchtrecht in de financiële sector

Tuchtrecht in de financiële sector

F.M.A. 't Hart en A.J.C.C.M. Loonen (Paris uitgeverij)

Samengestelde bundel over financieel tuchtrecht in Nederland.

Meer weten

Compendium Financieel Recht

Compendium Financieel Recht

prof.mr.drs. M. Haentjens prof.dr. W.A.K. Rank prof.mr. R.P. Raas (redactie) (Sdu)

Het boek begint met een hoofdstuk over de grondslagen van het financieel recht en de structuur en kernbegrippen van de Wft. Daarna volgt een hoofdstuk waarin de voornaamste financiële producten en instrumenten worden besproken. In de volgende hoofdstukken komen verschillende financiële ondernemingen aan bod: banken, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en verzekeraars. Vervolgens wordt een hoofdstuk gewijd aan het aanbieden van financiële instrumenten aan het publiek en de (toelating tot de) handel van financiële instrumenten. Het boek sluit af met hoofdstukken over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van marktpartijen en toezichthouders en de taken en bevoegdheden van deze laatsten. De auteurs zijn allen werkzaam op het gebied van het financieel recht. Zij zijn aangesteld in de wetenschap, bij financiële ondernemingen, in de advocatuur, in de rechterlijke macht en bij de toezichthouder.

Meer weten

MiFID II: vanuit theorie en praktijk bezien

MiFID II: vanuit theorie en praktijk bezien

Frank 't Hart, Tom Loonen (Financieel-Juridische Reeks: Uitgeverij Paris)

Onder MiFID II worden beleggingsondernemingen geconfronteerd met nieuwe verplichtingen. Deze variëren van rapportageverplichtingen, eisen ten aanzien van product governance en maatregelen om de belangen van consumenten beter te kunnen beschermen.

Dit boek is samengesteld door experts die technisch uiteenzetten wat de verplichtingen behelzen, maar ook ingaan op de implicaties voor de dagelijkse praktijk. Hierdoor is het een waardevol naslagwerk geworden voor compliance officers, toezichthouders, bankjuristen, advocaten en rechterlijke macht.

Meer weten

Financiële Planning: inzichten uit wetenschap en praktijk

Financiële Planning: inzichten uit wetenschap en praktijk

Prof.dr. Tom Loonen en mr. Arjen Schepen (FFP)

Compendium ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de Federatie Financiële Planners (FFP). Met hoofdstukken van Jeroen Dijsselbloem (voorwoord), Merel van Vroonhoven (AFM), Leo Stevens (EUR), Henriette Prast (UvT), Arjen Schepen (FFP) en Tom Steenkamp (VU).

Meer weten

De beleggingsonderneming als juridisch onneembaar fort

De beleggingsonderneming als juridisch onneembaar fort

Prof.dr. A.J.C.C.M. Loonen (Paris uitgeverij)

Oratie ten behoeve van de aanvaarding van leerstoel 'Effectiviteit van regelgeving bij beleggingsondernemingen' aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op 16 oktober 2015.

Meer weten

Capita Civilogie

Capita Civilogie

W.H. van Boom e.a. (red.), 'De vrijblijvende verplichting van leidraden in de financiele sector: de civielrechtelijke en publiekrechtelijke effecten van toezichthoudersadviezen' (hfd 32, p.929-954) door A.J.C.C.M. Loonen (Boom Juridische Uitgevers)

Meer weten

Klantbelang Centraal

Klantbelang Centraal

F. 't Hart, E. Diepen (red.), hoofdstuk 6 'Kritische beschouwing op klantbelang centraal' door A.J.C.C.M. Loonen (Uitgever: NIBE-SVV)

Meer weten

10 jaar Compliance

10 jaar Compliance

M.J. van Woerden e.a., hoofdstuk 3 'La conformite est morte, vive la conformite!' door A.J.C.C.M. Loonen (Uitgever: NIBE-SVV)

Meer weten

Jaarboek Compliance 2010

Jaarboek Compliance 2010

C.A. Wielinga e.a., hoofdstuk (p.219 e.v.) 'Het Ken-Uw-Client'-beginsel eist ingrijpen van de sector. Economisch adviseren moet weer prevaleren boven juridisch correct handelen', door A.J.C.C.M. Loonen (Uitgever: NCI)

Meer weten

Beleggingsdienstverlening in het MiFID-tijdperk

Beleggingsdienstverlening in het MiFID-tijdperk

A.J.C.C.M. Loonen (red.) (Uitgever: NIBE-SVV)

Meer weten

Gedrag en Privaatrecht

Gedrag en Privaatrecht

W. van Boom e.a., hoofdstuk 15 'Het 'Ken-Uw-Client'-beginsel binnen de effectendienstverlening. Een juridische versus een economisch-psychologische benadering' door A.J.C.C.M. Loonen (Uitgever: Boom Juridische Uitgeverij)

Meer weten

Een kwestie van vertrouwen (UITVERKOCHT)

Een kwestie van vertrouwen (UITVERKOCHT)

A.J.C.C.M. Loonen (Uitgever: Kerckebosch B.V.)

Proefschrift UvA, 2006

Meer weten

Rente, Rendement & Risico (UITVERKOCHT)

Rente, Rendement & Risico (UITVERKOCHT)

Tom Loonen (A.W. Bruna Uitgeverij B.V.)

Meer weten

Opties in de praktijk (UITVERKOCHT)

Opties in de praktijk (UITVERKOCHT)

Tom Loonen (Uitgever: NIBE-SVV)

Meer weten

Van Tulpenbol tot Clickfonds (UITVERKOCHT)

Van Tulpenbol tot Clickfonds (UITVERKOCHT)

Onno Priester en Tom Loonen (Uitgever: NIBE-SVV)

Meer weten

Zorgplicht in vele gedaanten (UITVERKOCHT)

Zorgplicht in vele gedaanten (UITVERKOCHT)

William Schonewille en Tom Loonen (Uitgever: NIBE-SVV)

Meer weten

Je praat wel over geld (UITVERKOCHT)

Je praat wel over geld (UITVERKOCHT)

Hans Böhm en Tom Loonen (A.W. Bruna Uitgeverij B.V.)

Meer weten