Prof.dr.mr. A.J.C.C.M. Loonen

Tom Loonen is hoogleraar 'Financiële Integriteit' aan de School of Business & Economics van Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doceert hier 'Compliance & wet- en regelgeving' aan de postgraduate opleiding Investment Management, 'Wet- en regelgeving & ethiek' aan de postgraduate opleiding Risk Management en 'Zorgplicht' aan de postgraduate opleiding Compliance & Integriteitsmanagement. Hij is lid van ZIFO (Het Zuidas Instituut voor Financieel Recht en Ondernemingsrecht). Tevens doceert hij 'Corporate Governance & integriteit' aan de Master of International Finance als visiting professor aan de Universiteit van Amsterdam.

Tot 1 april 2022 was hij directeur Quality Assurance bij InsingerGilissen Bankiers N.V. (onderdeel Quintet Private Bank) en lid van het Country Management Committee. Hiervoor was hij directeur Wealth Management Services bij Bank Insinger de Beaufort N.V. en partner en Chief Risk Officer bij My Private CFO (family office concept). Eerder was hij bijna 10 jaar werkzaam bij Insinger de Beaufort als directeur Compliance & Business Integrity en senior private banker. Daarvoor werkte hij bij Fortis Bank N.V. binnen diverse adviserende en leidinggevende functies. 

Daarnaast is hij Raad(plv.) aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Tuchtraad Banken. Voorts is Tom lid van de redactie van de Financieel-Juridische Reeks (wetenschappelijke uitgaven over financieel-juridische onderwerpen). Hij is lid van de Commissie van Advies voor de expertisegroep Fraude, Compliance & Onderneming (FCO) van de Universiteit van Amsterdam, faculteit der Rechtsgeleerdheid. Voor de rechtbanken Amsterdam, 's-Gravenhage, Haarlem en Zutphen, het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, het Gerechtshof 's-Gravenhage, het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) is hij als Gerechtelijke Deskundige benoemd. Hij is voor vier jaar aangesteld als deskundige in beleggingsfraudezaken voor het Openbaar Ministerie (de 'Landelijke Deskundigheidsmakelaar' van de Politieacademie) en opgenomen als deskundige in de Deskundigenindex (DIX) van de Rechtspraak. Tot slot was hij lid van de beleggingsadviescommissie pensioenfonds PNB. Tevens is hij lid van de Geschillencommissie DSB Bank N.V. (in liquidatie). 

Tom studeerde Bedrijfskunde (TQM) aan de Universiteit van Lincolnshire (UK), behaalde een MBA aan de Universiteit van Sunderland (UK) en studeerde Financieel Recht aan de Eramus School of Law (Erasmus Universiteit Rotterdam). Tevens is hij gecertificeerd financieel planner (FFP). Hij is in 2006 als econoom gepromoveerd aan de faculteit der Economische Wetenschappen & Econometrie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het proefschrift ‘Een kwestie van vertrouwen'. Dit betrof een empirisch onderzoek naar de effecten van de zorgplicht op de effectendienstverlening. Zijn promotors waren hoogleraren J.W. Ganzevoort (voormalig topman KPMG Consulting) en C.E. du Perron (raadsheer Hoge Raad, voormalig voorzitter Kifid). Hij heeft in 2009 de postdoctorale opleiding Gerechtelijk Deskundige aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden met goed gevolg afgerond. In 2015 heeft hij het 'Riskmanagement in Banking Programme' aan INSEAD, Fontainebleau gevolgd. In 2017 heeft hij het 'Leadership Excellence Programme' aan London School of Economics (LSE) gevolgd.

Hij schreef diverse boeken en artikelen in (inter)nationale tijdschriften en wetenschappelijke journals over zorgplicht, wet- en regelgeving en beleggen (zie tab 'publicaties') en schrijft regelmatig voor Het Financieele Dagblad. Zie: https://www.researchgate.net/profile/Tom_Loonen 

 

 J758885A.jpg