Gerechtelijke Deskundige

Regelmatig heeft de Rechtelijke Macht behoefte aan expertise op een specifiek onderwerp. Er kan dan een expert worden benoemd als Gerechtelijke Deskundige door de betreffende Rechtbank of Gerechtshof. Ook het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) kan behoefte hebben aan een Gerechtelijke Deskundige.

Tom Loonen is in 2010 opgenomen in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. In dit register worden alleen personen toegelaten die aan strenge criteria moeten voldoen (zoals een gespecialiseerde juridische opleiding, specifiek gericht op het werken als deskundige in de rechtspleging en permanente educatie). Hij is door de Rechtbanken Amsterdam, 's-Gravenhage, Haarlem, Zutphen en het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en het Gerechtshof 's-Gravenhage en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) in eerdere juridische procedures aangesteld als Gerechtelijke Deskundige. Hier geeft hij zijn oordeel over zaken die betrekking hebben op beleggingstechniek, zorgplicht of financiële dienstverlening in zijn algemeenheid. Tevens is hij voor vier jaar benoemd als deskundige in beleggings(fraude)zaken door het Openbaar Ministerie als expert (de zogenaamde 'Deskundigheidsmakelaar' van de Politieacademie). Tom is als deskundige opgenomen in de Deskundigenindex (DIX) van de Rechtspraak.

U kunt contact opnemen voor nadere informatie: 06-54630149.

web_logo_lrgd_2012_met_tekst.jpg