Compendium Financieel Recht

Compendium Financieel Recht

prof.mr.drs. M. Haentjens prof.dr. W.A.K. Rank prof.mr. R.P. Raas (redactie) (Sdu)

Het boek begint met een hoofdstuk over de grondslagen van het financieel recht en de structuur en kernbegrippen van de Wft. Daarna volgt een hoofdstuk waarin de voornaamste financiële producten en instrumenten worden besproken. In de volgende hoofdstukken komen verschillende financiële ondernemingen aan bod: banken, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en verzekeraars. Vervolgens wordt een hoofdstuk gewijd aan het aanbieden van financiële instrumenten aan het publiek en de (toelating tot de) handel van financiële instrumenten. Het boek sluit af met hoofdstukken over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van marktpartijen en toezichthouders en de taken en bevoegdheden van deze laatsten. De auteurs zijn allen werkzaam op het gebied van het financieel recht. Zij zijn aangesteld in de wetenschap, bij financiële ondernemingen, in de advocatuur, in de rechterlijke macht en bij de toezichthouder.

Inhoudsopgave:

Prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen en dr. ir. E. Rogge Hoofdstuk 2 Beleggingsdiensten, financiële instrumenten en financiële producten

Prijs: € EUR 85,00