MiFID II: vanuit theorie en praktijk bezien

MiFID II: vanuit theorie en praktijk bezien

Frank 't Hart, Tom Loonen (Financieel-Juridische Reeks: Uitgeverij Paris)

Onder MiFID II worden beleggingsondernemingen geconfronteerd met nieuwe verplichtingen. Deze variëren van rapportageverplichtingen, eisen ten aanzien van product governance en maatregelen om de belangen van consumenten beter te kunnen beschermen.

Dit boek is samengesteld door experts die technisch uiteenzetten wat de verplichtingen behelzen, maar ook ingaan op de implicaties voor de dagelijkse praktijk. Hierdoor is het een waardevol naslagwerk geworden voor compliance officers, toezichthouders, bankjuristen, advocaten en rechterlijke macht.

Inhoudsopgave:

Inhoudsopgave Voorwoord 1 Overzicht en bronnen van MiFID II/MiFIR – Mr. Rosemarijn Labeur 1.1 Inleiding: wat is MiFID II? 1.2 Voorgeschiedenis en grondbeginselen MiFID II 1.3 Het Europese wetgevingssysteem 1.4 Level 1 MiFID II: de kaderrichtlijn en MiFIR 1.5 Level 2: gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen MiFID II 1.6 Level 3: MiFID II verder ingekleurd door ESMA en de Europese Commissie 1.7 Level 4: uniforme toepassing MiFID II door nationale toezichthouders 1.8 Toepassing bronnen in de praktijk 1.9 Lidstaatopties en goldplating 1.10 Besluit en samenvatting van bronnen Bijlage 1: Inhoudsopgave MiFID II kaderrichtlijn Bijlage 2: Inhoudsopgave MiFIR 2 Corporate governance volgens MiFID II – Prof. mr. Danny Busch 2.1 Inleiding 2.2 Doelstellingen van governance 2.3 Brede betekenis begrip ‘leidinggevend orgaan’ 2.4 Eisen aan het leidinggevend orgaan: overkoepelende norm 2.5 Eisen aan het leidinggevend orgaan: uitwerking van de hoofdnorm 2.6 Voldoende middelen voor introductie en opleiding 2.7 Beheerst beloningsbeleid 2.8 Maatregelen tegenover individuele leden van het leidinggevend orgaan en andere medewerkers 2.9 Conclusie 3 Product governance – Dr. mr. Frank ’t Hart 3.1 Korte voorgeschiedenis 3.2 Wettelijke regeling sinds 2013 3.3 Product governance onder MiFID II 3.4 Overzicht regelgeving 3.5 Product governance: aanbieder 3.6 Product governance distributeurs 3.7 Capita selecta 3.8 Slotbeschouwing 4 Handelsplatformen – Mr. Floortje Nagelkerke 4.1 Inleiding 4.2 Hoe werkt een handelsplatform? 4.3 Wat zijn handelsplatformen? 4.4 Vergunningprocedure en doorlopend toezicht 5 Transactierapportage – Mr. Jelle Dinant 5.1 Inleiding 5.2 Het wettelijke kader 5.3 Het bijhouden van gegevens 5.4 Meldingsplicht 5.5 Het verstrekken van referentiegegevens 5.6 Conclusie 6 Meer transparantie, maar ook meer regels – Mr. Jelle Dinant 6.1 Inleiding 6.2 Wettelijk kader 6.3 Transparantie voor de handel voor multilaterale handelsplatformen 6.4 Transparantie na de handel voor handelsplatformen 6.5 Verplichting om handelsgegevens afzonderlijk en tegen redelijke commerciële voorwaarden aan te bieden 6.6 Transparantie voor beleggingsondernemingen met systematische internalisatie en beleggingsondernemingen die buiten de beurs handelen 6.7 Gemeenschappelijke bepalingen voor pre-trade en post-trade transparantieberekeningen 6.8 Conclusie 7 Vakbekwaamheidseisen onder MiFID II – Mr. Jerry Brouwer en drs. Clemens Spoorenberg 7.1 Inleiding 7.2 De richtsnoeren 7.3 Op welke wijze verloopt de implementatie van de richtsnoeren in Nederland? 7.4 Wat dien je als onderneming inzake kennis en bekwaamheid in ieder geval op orde te hebben? 7.5 Ten slotte 8 Derde landen beleid – Mr. Bas Jennen en mr. Lotte van den Broek 8.1 Introductie 8.2 Het derde landen beleid pre-MiFID II 8.3 Het derde landen beleid onder MiFID II 8.4 Toetreding tot gereglementeerde markten en MTF’s in Nederland 8.5 Conclusie 9 Consumentenbescherming onder MiFID II – Prof. dr. Tom Loonen en mr. Mike Staring 9.1 Introductie 9.2 De beleggingsdienstverlening nader bezien 9.3 De werking van het ken uw cliënt-beginsel onder MiFID II 9.4 Onafhankelijk en niet-onafhankelijk beleggingsadvies 9.5 Informatie- en waarschuwingsverplichtingen als beleggersbescherming 9.6 Kritische noten 10 Onderzoek op beleggingsgebied: hoe de beleggingsanalist zich opnieuw uitvindt – Mr. Martijn Boeve 10.1 Introductie 10.2 Wettelijk kader 10.3 Impact van de nieuwe regels voor de analisten 10.4 Aandachtspunten voor de researchpraktijk 10.5 Afsluiting

Prijs: € EUR 39,50