Capita Civilogie

Capita Civilogie

W.H. van Boom e.a. (red.), 'De vrijblijvende verplichting van leidraden in de financiele sector: de civielrechtelijke en publiekrechtelijke effecten van toezichthoudersadviezen' (hfd 32, p.929-954) door A.J.C.C.M. Loonen (Boom Juridische Uitgevers)

Inhoudsopgave:

Prijs: € 83.99