Prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen

Tom Loonen is directeur Private Banking bij InsingerGilissen Bankiers N.V. (onderdeel KBL). Hiervoor was hij directeur Wealth Management Services bij Bank Insinger de Beaufort N.V. en partner en Chief Risk Officer bij My Private CFO (family office concept). Eerder was hij bijna 10 jaar werkzaam bij Insinger de Beaufort als directeur Compliance & Business Integrity en senior private banker. Daarvoor werkte hij bij Fortis Bank N.V. binnen diverse adviserende en leidinggevende functies. Hij is in deeltijd verbonden als hoogleraar 'Effectiviteit van regelgeving bij beleggingsondernemingen' aan de Postgraduate opleiding Investment Management van de Vrije Universiteit, School of Business & Economics. Hij doceert 'Compliance, wet- en regelgeving bij banken' aan de VU (voor de VU-VBA postgraduate opleiding), 'Ethiek en recht' aan de Postgraduate opleiding Risk Management, 'Corporate Governance' aan UvA (Master in International Finance) en aan Nyenrode Business University. Hij heeft een BKO-registratie.

Daarnaast is hij Raad(plv.) aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Tuchtraad Banken. Voorts is Tom vaste medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Compliance en lid van de redactie van de Financieel-Juridische Reeks (wetenschappelijke uitgaven over financieel-juridische onderwerpen). Hij is lid van de Commissie van Advies voor de expertisegroep Fraude, Compliance & Onderneming (FCO) van de Universiteit van Amsterdam, faculteit der Rechtsgeleerdheid. Voor de rechtbanken Amsterdam, 's-Gravenhage, Haarlem en Zutphen, het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, het Gerechtshof 's-Gravenhage, het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) is hij als Gerechtelijke Deskundige benoemd. Hij is voor vier jaar aangesteld als deskundige in beleggingsfraudezaken voor het Openbaar Ministerie (de 'Landelijke Deskundigheidsmakelaar' van de Politieacademie) en opgenomen als deskundige in de Deskundigenindex (DIX) van de Rechtspraak. Tot slot was hij lid van de beleggingsadviescommissie pensioenfonds PNB.

Tom studeerde Bedrijfskunde (TQM) aan de Universiteit van Lincolnshire (UK) en behaalde een MBA aan de Universiteit van Sunderland (UK). Tevens is hij gecertificeerd financieel planner (FFP). Hij is in 2006 als econoom gepromoveerd aan de faculteit der Economische Wetenschappen & Econometrie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het proefschrift ‘Een kwestie van vertrouwen'. Dit betrof een empirisch onderzoek naar de effecten van de zorgplicht op de effectendienstverlening. Zijn promotors waren hoogleraren J.W. Ganzevoort (voormalig topman KPMG Consulting) en C.E. du Perron (raadsheer Hoge Raad, voormalig voorzitter Kifid). Hij heeft in 2009 de postdoctorale opleiding Gerechtelijk Deskundige aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden met goed gevolg afgerond. In 2015 heeft hij het 'Riskmanagement in Banking Programme' aan INSEAD, Fontainebleau gevolgd. In 2017 heeft hij het 'Leadership Excellence Programme' aan London School of Economics (LSE) gevolgd.

Hij schreef diverse boeken en artikelen in (inter)nationale tijdschriften en wetenschappelijke journals over zorgplicht, wet- en regelgeving en beleggen (zie tab 'publicaties') en schrijft regelmatig voor Het Financieele Dagblad. Zie: https://www.researchgate.net/profile/Tom_Loonen 

 

 J758885A.jpg